ویزای اتریش
 
 
مــدارک لازم بــرای ویزای اتـریــش
 
 اصل گذرنامه با 3 ماه اعتبار از تاریخ انقضای مدت روادید و داری حداقل 2 صفحه خالی امضاء شده.
 اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود) ، و کپی از روادید صادر شده از شنگن.
 اصل فرم ویزا با امضاء توسط مسافر.
 تکمیل فرم مشخصات فردی به طور کامل.
 2 قطعه عکس 5/4×5/3 رنگی، زمینه سفید و کاملاً از رو به روو جدید.
*** عکسها بدون عینک، گوشها کاملاً مشخص، بدون آ رایش زیاد برای خانمها ، چتری و غیره. ***
 ترجمه آلمانی شناسنامه مسافر.
 ترجمه آلمانی گواهی اشتغال به کارو برگه مرخصی به همراه فیش حقوقی 3 ماهه گذشته ، روزنامه رسمی، پروانه کسب اتحادیه، پروانه مطب.
 .ترجمه آلمانی گواهی اشتغال به تحصیل. ( برای دانشجویان و دانش آموزان)، گواهی بازنشستگی به همراه فیش حقوقی 3 ماه گذشته بازنشستگی ، کارت بازنشستگی.
 لیست بیمه تامین اجتماعی معتبر.
*** در گواهی اشتغال به کار و گواهی اشتغال به تحصیل حتما باید نام و سمت مسافر و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذکر شده باشد. ***
 پرینت انگلیسی حساب جاری بانکی 3 ماهه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانک) (گواهی سپرده های دراز مدت نزد بانک)
 ترجمه آلمانی اسناد ملکی مسافر.
*** ترجمه تمام مدارک باید جدید و حداکثر برای 20 روز گذشته باشد. ***
 
جهت دانلود فرم مشخصات فردی به لینک زیر مراجعه بفرمائید .