ویزای اسپانیا
 
مــدارک لازم بــرای ویزای اسپانیا
 
 
 برای خانم های خانه دار گواهی اشتغال به کار همسر الزامی است .
 برای افراد محصل، ترجمه رسمی گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.
 تقاضای ویزای افراد محصل و فرهنگیان فقط در ایام نوروز و تابستان پذیرفته می شود .
 برای افراد بازنشسته، حکم بازنشستگی یا کارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی الزامی است .
 اصل و ترجمه گواهی حساب یا حسابهای بانکی به نام متقاضی با قید تاریخ افتتاح حساب ، میزان موجودی همراه با صورت گردش حساب 6 ماه.
داشتن گذرنامه جداگانه برای تمام افراد الزامی است .
 اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حرکت تورامضاء شده.
 اصل گذرنامه باطل شده در صورت وجود.
 فتوکپی ازتمام صفحات گذرنامه جدید و قبلی .
 اصل فرم ویزا با امضاء توسط مسافر .
 فرم ویزای افراد زیر 16 سال باید توسط والدین امضاء گردد .
 تکمیل فرم مشخصات فردی به طور کامل.
 قطعه عکس 4×3 رنگی، زمینه سفید و کاملاً از رو به رو و پشت نویسی شده .
 ترجمه انگلیسی شناسنامه ها از صفحات 1 و 2. در صورتیکه همسر متقاضی با ایشان مسافرت می نماید.
 ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار یا روزنامه رسمی یا پروانه کسب به نام مسافر .
 در گواهی اشتغال به کار باید نام و سمت مسافر ، میزان درآمد و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذکر شده باشد.اصل و فتوکپی لیست پرداخت حق بیمه های اجتماعی که به تائید شعبه مربوطه رسیده باشد.همراه با مهر و امضاء توسط شخصی غیر از ه گذشته با مهر و امضاء روابط بین الملل .توسط بانک
( ترجمه رسمی سند مالکیت به نام مسافر (تمام صفحات.
 با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید .
 ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.
 
جهت دانلود فرم مشخصات فردی به لینک زیر مراجعه بفرمائید .