ویزای یونان


مــدارک لازم بــرای ویزای یونان

 اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار از تاریخ حرکت تور امضاء شده.
  اصل گذرنامه باطل شده و فتوکپی کلیه صفحات گذرنامه در صورت وجود.
  فتوکپی گذرنامه ازتمام صفحات .
  تکمیل فرم مشخصات فردی به طور کامل.
  سه قطعه عکس 4×6 رنگی، زمینه سفید و کاملاً از رو به رو.
  ترجمه رسمی شناسنامه مسافر با ﺗﺄیید وزارت امور خارجه.
  ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار، روزنامه رسمی، پروانه کسب اتحادیه، اساسنامه شرکت ، گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی بازنشستگی با ﺗﺄیید وزارت امور خارجه.
  در گواهی اشتغال به کار و گواهی اشتغال به تحصیل حتما باید نام و سمت مسافر و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذکر شده باشد.
  ترجمه رسمی حساب بانکی 3 ماهه گذشته یا حسابهای پس انداز با تائید وزارت امور خارجه .
  ترجمه رسمی اسناد ملکی با ﺗﺄیید وزارت امور خارجه.
  با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.
  ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.