ویزای ایتالیا

مــدارک لازم بــرای ویزای ایتـالیـا

*** در روز مصاحبه به همراه داشتن اصل مدارک الزامی می باشد. ***
  اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حرکت تورامضاء شده.
  اصل گذرنامه باطل شده در صورت وجود.
  فتوکپی از صفحه مشخصات گذرنامه و ویزاهای 3 سال گذشته از جمله ویزاهای شنگن،
* به علاوه یکسری فتوکپی از صفحات مشخصات و اعتبار برای بخش فروش. *
  تکمیل فرم مشخصات فردی به طور کامل.
  دو قطعه عکس 3.5 ×4.5 رنگی، زمینه سفید و کاملاً از رو به رو بدون عینک .
  تر جمه انگلیسی شناسنامه از صفحات 1 و 2.
  ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به کار ، روزنامه رسمی، پروانه کسب، پروانه مطب و کارت نظام پزشکی مسافر.
* در گواهی اشتغال به کار باید نام و سمت مسافر ، میزان درآمد و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذکر شده باشد. *
(همراه با مهر و امضاء توسط شخصی غیر از مسافر بر روی سر برگ شرکت)
* کسانی که فقط گواهی شغلی ارائه می دهند لیست 6 ماهه گذشته بیمه اجتماعی با مهر و امضاء الزامی است. *
* برای خانم های خانه دار گواهی اشتغال به کار همسر الزامی است. *
  برای افراد محصل، ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.
  برای افراد بازنشسته، ترجمه انگلیسی حکم بازنشستگی و کارت بازنشستگی و آخرین فیش حقوقی الزامی است.
پرینت انگلیسی حساب جاری بانکی 3 ماه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانک)
  ترجمه انگلیسی سند مالکیت به نام مسافر تمام صفحات.
*** ترجمه انگلیسی رضایت نامه پدر و مادر جهت سفر فرزندان زیر 18 سال . ***
  با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.
ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.

جهت دانلود فرم مشخصات فردی به لینک زیر مراجعه بفرمائید .

moshakhasat fardi

جهت دانلود فرم مدارک به لینک زیر مراجعه بفرمائید .

madarek italia