ویزای هنگ کنگ

مــدارک لازم بــرای ویزای هنگ کنگ

اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حرکت تور امضاء شده.
فتوکپی روشن از صفحات 1-7 گذرنامه.
اصل فرم ویزا با امضاء توسط مسافر.
تکمیل فرم مشخصات فردی به طور کامل.
  دوقطعه عکس 5×4 در 5×5 رنگی، زمینه سفید و کاملاً از رو به رو.
ترجمه انگلیسی صفحات اول و دوم شناسنامه جهت افراد متاهل.
ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به کار با درج میزان حقوق و درآمد ماهیانه ، روزنامه رسمی یا پروانه کسب با ذکر نام و مهر و امضاء توسط دارالترجمه.
برای خانم های خانه دار ترجمه گواهی اشتغال به کار همسر الزامی است.
برای افراد محصل ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.
برای افراد بازنشسته، ترجمه حکم بازنشستگی یا کارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی الزامی است.
موجودی حساب به انگلیسی .
با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می داردکه از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.
ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.