ویزای هلند

مــدارک لازم بــرای ویزای هلند

 اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار از تاریخ حرکت تور‌ امضاء شده.
  فتوکپی از صفحات 1-9 (گذرنامه های قبلی) یا 1-5 (گذرنامه های جدید) و ویزاهای 3سال گذشته به علاوه یکسری کپی از صفحات مشخصات و اعتباری برای بخش فروش.
  اصل فرم ویزا با امضاء توسط مسافر.
  برای افراد همراه (همسر و فرزندان) باید فرم ویزای جداگانه با امضاء فرستاده شود.
  تکمیل فرم مشخصات فردی به طور کامل.
  دو قطعه عکس 3.5 در 4.5 رنگی زمینه سفید از رو به رو.
  ترجمه انگلیسی فتوکپی شناسنامه صفحه 1-2.
  ترجمه انگلیسی روزنامه رسمی، گواهی اشتغال به کار، پروانه کسب اتحادیه، گواهی اشتغال به تحصیل،گواهی بازنشستگی،
در گواهی اشتغال به کار و گواهی اشتغال به تحصیل حتما باید نام مسافر و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذکر شده باشد.
  کسانی که فقط گواهی شغلی ارائه می دهند لیست 6 ماهه گذشته بیمه با مهر و امضاء الزامی است.
  برای افراد محصل، گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.
  برای افراد بازنشسته، حکم بازنشستگی یا کارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی الزامی است.
  پرینت انگلیسی حساب جاری 6 ماه اخیر با گردش کار بالا با مهر و امضاء توسط بانک.
  ترجمه انگلیسی سند مالکیت به نام مسافر تمام صفحات.
  با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.
  ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.

جهت دانلود فرم مشخصات فردی به لینک زیر مراجعه بفرمائید .

moshakhasat fardi

Form_e_moshakhasat_e_fardi