ویزای فیلیپین

مــدارک لازم بــرای ویزای فیلیپین

(هر فرد باید گذرنامه جداگانه داشته باشد)
  اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حرکت تور امضاء شده.
  لطفاً از ثبت نام مسافرینی که اخیراً تقاضای آنها برای ویزای شنگن رد شده است خودداری فرمائید.
  اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود.
  تکمیل فرم مشخصات فردی به طور کامل.
  دو قطعه عکس 4×6 رنگی، زمینه سفید و کاملاً از رو به رو.
  درخصوص بانوان حتما” باید دو گوش پیدا باشد.
  ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به کار یا روزنامه رسمی یا پروانه کسب اتحادیه و گواهی اشتغال به تحصیل  توسط دارالترجمه.
  در گواهی اشتغال به کار باید سمت و میزان درآمد مسافر ذکر شده باشد.
  برای افراد محصل، گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.
  برای افراد بازنشسته، حکم بازنشستگی یا کارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی الزامی است.
  پرینت انگلیسی حساب جاری 6 ماه گذشته با مهر و امضاء تائید دادگستری و وزارت امور خارجه .
  با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.
  ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.