ویزای مجارستان

مــدارک لازم بــرای ویزای مجارستان

هر فرد باید گذرنامه جداگانه داشته باشد.
  اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حرکت تور امضاء شده.
* لطفاً از ثبت نام مسافرینی که اخیراً تقاضای آنها برای ویزای شنگن رد شده است خودداری فرمائید. *
ـ اصل گذرنامه باطل شده در صورت وجود
  فتوکپی از صفحات مشخصات گذرنامه و ویزاهای قبلی شنگن و مجارستان.
  تکمیل فرم مشخصات فردی به طور کامل.
ـ 2 قطعه عکس 4×3 رنگی، زمینه سفید و کاملاً از رو به رو
  ترجمه انگلیسی شناسنامه و فتوکپی فارسی مسافر تا تائید دادگستری و وزرات امور خارجه.
ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به کاریا روزنامه رسمی ، یا پروانه کسب اتحادیه و گواهی
اشتغال به تحصیل با مهر و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه.
* در گواهی اشتغال به کار باید سمت و میزان درآمد مسافر ذکر شده باشد *
* برای افراد محصل، گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است *
*برای افراد بازنشسته، حکم بازنشستگی یا کارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی الزامی است. *
  پرینت انگلیسی حساب جاری 3 ماه گذشته با مهر و امضاء توسط بانک.
ترجمه انگلیسی سند مالکیت به نام مسافر تا تائید دادگستری و وزرات امور خارجه.
* در صورتیکه پدر با خانواده مسافرت نمی کند،تر جمه انگلیسی رضایت نامه پدر خانواده جهت مسافرت همسر و فرزندان و تقبل هزینه ها الزامی است *
  با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.
  ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.

جهت دانلود فرم مشخصات فردی به لینک زیر مراجعه بفرمایید 

moshakhasat fardi                                                                   

Form_e_moshakhasat_e_fardi