ویزای پرتغال

مــدارک لازم بــرای ویزای پرتغال

(هر فرد باید گذرنامه جداگانه داشته باشد)
  اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حرکت تور با امضاء .
* لطفاً از ثبت نام مسافرینی که اخیراً تقاضای آنها برای ویزای شنگن رد شده است خودداری فرمائید*
  اصل گذرنامه باطل شده در صورت وجود.
  فتوکپی از صفحات مشخصات گذرنامه و ویزاهای قبلی شنگن ، آمریکا ، کانادا و استرالیا.
  تکمیل فرم مشخصات فردی به طور کامل.
  دو قطعه عکس 4×3 رنگی، زمینه سفید و کاملاً از رو به رو.
  ترجمه انگلیسی از تمام صفحات شناسنامه با مهر تائید دادگستری و وزرات امور خارجه.
  ترجمه انگلیسی با مهر و تائید دادگستری و وزرات امور خارجه گواهی اشتغال به کاریا روزنامه رسمی ، یا پروانه کسب به نام مسافر.
* در گواهی اشتغال به کار باید نام و سمت مسافر، علت سفر، میزان درآمد و تاریخ مرخصی با تاریخ تور ذکر شده باشد. علاوه بر گواهی اشتغال به کار لیست بیمه کارکنان و آخرین و اولین پرداخت حقوق الزامی است *
  برای افراد محصل، ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل و کارت دانشجوئی الزامی است.
  برای افراد بازنشسته، ترجمه حکم بازنشستگی یا کارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی الزامی است.
  پرینت تمکن مالی و پرینت انگلیسی حساب جاری 3 ماه گذشته با مهر و تائید بین الملل. توسط بانک.
  ترجمه انگلیسی سند مالکیت به نام مسافر.
  لازم به ذکر است ، حتماً باید کلیه مدارک با مهر و تائید دادگستری و وزرات امور خارجه باشد.
  در صورت مسافرت کورکان به تنهائی و یا همراه یکی از والدین اجازه رسمی هر دو والدین و یا سرپرست قانونی آنان مورد نیاز میباشد. امضاِءها باید قانونی باشد و در دفتر خانه رسمی مورد تائید قرار گیرد.   با ترجمه انگلیسی
  با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.
  ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.

جهت دانلود فرم مشخصات فردی به لینک زیر مراجعه بفرمائید

moshakhasat fardi                                                                

Form_e_moshakhasat_e_fardi