ویزای روسیه

اصل پاسپورت+یک قطعه عکس+تسویه کامل

ok مشخصات فردی+بلیت رفت و برگشت

*جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است.

(ویزا طبق تاریخ بلیط صادر می شود)

مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس رجیستر شود

ویزای تجاری 1 ساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد.

6 روز کاری 5.500.000 ریال 15 روزه توریستی عادی
2 روز کاری 6.900.000 ریال 15 روزه توریستی فوری
6 روز کاری 5.200.000 ریال یک ماهه توریستی عادی
2 روز کاری 7.200.000 ریال یک ماهه توریستی فوری
30-25 روز کاری 4.000.000 ریال یک ماهه تجاری عادی
15 روز کاری 6.000.000 ریال یک ماهه تجاری فوری
30-25 روز کاری 4.200.000 ریال 3 ماهه تجاری سینگل عادی
15 روز کاری 6.000.000 ریال 3 ماهه تجاری سینگل فوری
30-25 روز کاری 4.900.000 ریال 3 ماهه تجاری دبل عادی
15 روز کاری 7.700.000 ریال 3 ماهه تجاری دبل فوری
30-25 روز کاری 9.000.000 ریال یکساله تجاری مولتی پل