images                                    با 29800 کیلومتر مربع مساحت، در جنوب غربی منطقه قفقاز
و با کمی فاصله از سواحل جنوب شرقی دریای سیاه واقع شده و
همچون کمربندی بین مرزهای جمهوری اسلامی ایران از یک سو
و جمهوریهاي آذربایجان و گرجستان از سوی دیگر گسترده شده
است
این کشور از جنوب با جمهوری اسلامی ایران، از جنوب غربی با
جمهوری خود مختار نخجوان، از غرب با ترکیه و از شمال با گرجستان
و از شرق با جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد
کشور ارمنستان کوهستانی است که در شمال فلات ایران، در غرب فلات ارمنستان و جنوب سلسله جبال قفقاز واقع شده است. ارتفاع ميانگين کشور ارمنستان از سطح دریا 1800 متر است و تنها 10 درصد شهر های ارمنستان کمتر از 1000 متر ارتفاع دارند. بلندترین قله ارمنستان آراگاتس (Aragatz) است که در شمال غرب این جمهوری واقع است و 4090 متر ارتفاع دارد
 مهمترین دریاچه کشور ارمنستان دریاچه سوان (Sevan)، در شرق این کشور واقع شده است و نقش بسیار چشمگیری در اکوسیستم منطقه ایفا می کند و چون در ارتفاع 1924 متری از سطح دریا قرار گرفته است، یکی از مرتفع ترین دریاچه های آب شیرین بزرگ جهان است
پایتخت ارمنستان شهر ایروان (Yerevan) است که بیش از یک سوم کل جمعیت کشور را تشکیل می دهد