تور اصفهان - قیمت تور اصفهان

 

نام هتل کیفیت 3 شب اقامت - هوایی 2 شب اقامت - هوایی خدمات
مهمانسرای عباسی 5 ستاره 1/000/000 810/000  
پارسیان کوثر 5 ستاره 890/000 730/000 با صبحانه
آسمان 4 ستاره 845/000 700/000 با صبحانه
پارسیان عالی قاپو 4 ستاره 810/000 680/000 با صبحانه
سفیر 4 ستاره 965/000 780/000 با صبحانه
پیروزی 4 ستاره 840/000 700/000 با صبحانه
اوین 4 ستاره 830/000 685/000 با صبحانه
خواجو 4 ستاره 860/000 710/000 با صبحانه
اصفهان 3 ستاره 695/000 600/000 با صبحانه
شیخ بهایی 3 ستاره 795/000 670/000 با صبحانه
پارت 3 ستاره 705/000 605/000 با صبحانه
ستاره 3 ستاره 800/000 670/000 با صبحانه
ملل 3 ستاره 780/000 660/000 با صبحانه
ملک 3 ستاره 680/000 590/000 با صبحانه
توریست 3 ستاره 710/000 610/000 با صبحانه
ونوس 3 ستاره 785/000 660/000 با صبحانه
سنتی 3 ستاره 725/000 620/000 با صبحانه
صفوی 3 ستاره 690/000 595/000 با صبحانه
پارتیکان 3 ستاره 750/000 640/000 با صبحانه
همام 2 ستاره 615/000 545/000 با صبحانه
چهل پنچره 2 ستاره 780/000 655/000 با صبحانه
جلفا 2 ستاره 660/000 575/000 با صبحانه
صبا 2 ستاره 630/000 555/000 با صبحانه

 

*قیمتها بر حسب هر نفر در اتاق دوتخته با پرواز رفت و برگشت محاسبه شده است.
*برای اطلاع از قیمت دقیق، لطفا تماس
بدین وسیله اعلام می گردد که قیمت های فوق جهت اطلاع بوده و در صورت تغییر بهای هر یک از اجزای گشت ها مبالغ براساس روز محاسبه و اعمال خواهد شد.

مسئول فروش: خانم بافکار
021-22826439