تور اصفهان - قیمت تور اصفهان

 isfahan bafakr summer 97 ZAMINI 01

*قیمتها بر حسب هر نفر در اتاق دوتخته با پرواز رفت و برگشت محاسبه شده است.
*برای اطلاع از قیمت دقیق، لطفا تماس
بدین وسیله اعلام می گردد که قیمت های فوق جهت اطلاع بوده و در صورت تغییر بهای هر یک از اجزای گشت ها مبالغ براساس روز محاسبه و اعمال خواهد شد.

مسئول فروش: خانم بافکار
021-22826439