استودیو یونیورسال درهالیوود یکی از شرکت‌های متعلق به جنرال الکتریک و کام کست و یکی از شش استودیوی بزرگ و باسابقه فیلمسازی در آمریکا است. یونیورسال در سال 1912 در محدوده فعالیت تولید فیلم تاسیس شد که این شرکت را به قدیمیترین استودیوی فیلمسازی در آمریکا و سومین در جهان مبدل ساخت. در حال حاضر این استودیو صدسالگی تاسیس (1912-2012) خود را پشت سر گذاشته است.                                                                                             

در هفتم ژوئن ۱۹۹۰این استودیو بعنوان پارک و جایی که بیشترین لوکیشن های بسیاری از فیلمهای معروف را در خود دارد بازگشایی شد و هدف آن نیز جذب گردشگران از سایر نقاط کشور و جهان به این پارک بود. این پارک سالیانه میزبان چندین میلیون گردشگر است.در سال ۲۰۱۰این پارک جزء ۱۰مکان پر بازدید جهان قرار گرفت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

منبع: وب سایت دیروزیها

 پایگاه گردشگری ایران تور اینفو