یک کتیبه تاریخی در شهرستان رستم کشف شد

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس در رابطه با این کشف به خبرنگار مهر بیان کرد: این کتیبه صخره ای در کوه های منطقه "دهنو" در شهرستان رستم فارس واقع شده است.

مسعود منیعاتی با اشاره به اینکه کتیبه مذکور توسط رضا دهقان عضو انجمن دوستداران میراث فرهنگی کشف شده است، بیان کرد: این اثر در حاشیه دریاچه تاریخی سرآسیاب منطقه دهنو شهرستان رستم که در منابع تاریخی به کرات از آن تحت عنوان دریاچه "درخوید" یاد شده کشف شده است.

دریاچه همجوار با کتیبه

منیعاتی با اشاره به مشخصات این اثر نیز بیان کرد: زبان این کتیبه یا ساسانی – پهلوی یا پارتی – پهلوی یا ترکیبی از دو است.

وی عنو.ان کرد: کتیبه هایی که کنار برکه ها و یا رودخانه هستند معمولا وقفی بوده که آب رودخانه را وقف می کنند.

وی با اشاره به اینکه برای این کتیبه باید کار کارشناسی انجام و به صورت مقاله ترجمه شود، بیان کرد: مطالعات لازم در مورد ترجمه و بررسی جوانب مختلف این کتیبه نیز آغاز شده است.

 

پایگاه گردشگری ایران تور اینفو