در مطالعات نقوش سنگی تخت جمشید استفاده شدXRFروش نوین

به گزارش خبرگزاری مهر، مدير اجرايي مجموعه تخت جمشيد، از انجام آزمايشات جديد به روش xrf بر روي نقوش سنگي تخت جمشيد خبر داد و گفت: مجموعه تخت جمشيد جزء اولين آثار تاريخي در ايران است كه از چنين روشي در مطالعات تحليلي نقوش سنگي بهره مند شده است.مسعود رضایی در اين باره افزود: اين فصل از مطالعات سنگ كه با يك دستگاه پرتابل و قابل حمل انجام شد، به جاي انتقال نمونه هاي سنگ به مكان آزمايشگاهي براي تحليل عنصري كاني هاي سنگ و شناخت طيف و كميت عناصر، نمونه ها در مكان اصلي خود و در مجموعه تخت جمشيد بدون كوچكترين آسيبي مورد تحليل قرار گرفت. در تخت گاه تخت جمشيد، كاوشهاي باستان شناسي انجام شده است ،اما آنچه  ضرورت دارد مطالعه، بازنگري و مانيتورينگ مرمت ها و همچين بررسي وضعيت آسب پذيري نقوش سنگي تخت جمشيد در شرايط امروزي است. به همين منظور برنامه مطالعات سنگ با عنوان " از تخت گاه تا تخت جمشيد " متشكل از هيآت ايراني و ايتاليايي و با رويكرد حفاظتي و مرمتي، از سال 87 تا كنون و بصورت دوره اي در حال اجرا ست.                                                                 .                                                                            
در بخش ديگري از اين گزارش سرپرست تيم ايراني مطالعات سنگ در تخت جمشيد نيز در تبيين آخرين نتايج مطالعات سنگ مجموعه تخت جمشيد گفت: تا كنون بيش از 200 نمونه آزمايش در تخت جمشيد انجام شده، همچنين مواد و مصالح خاص تخت جمشيد تشخيص و ساخته شده اما به كار گيري اين مواد و طيف مرمت و حفاظت نقوش در مقياس گسترده تر ، به نتايج آزمايشات تكميلي و  مواد مرمتي به كار گرفته شده بر مي گردد.

عليرضا عسگري با اشاره به اينكه اهميت اين دور از مطالعات به دليل توسعه مرمت و حفاظت از نقوش سنگي تخت جمشيد است، افزود: كار آزمايشي تخت جمشيد توسط مرمتگران ايراني و ايتاليايي انجام شده است و وضعيت آسيب پذيري آن در شرايط امروزي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و انجام آزمايشات تحليل عنصري كاني هاي سنگ در اين دوره به روش xrf   به‌عنوان مکمل مطالعات کاني‌شناسي کاربرد زيادي در بررسي‌هاي مطالعاتي مورد نظر و حفاظت از آثار دارد ، متعاقباً اين فصل از كار ، كنترل و بازنگري مرمت نقوش را به مرحله تحقيقات نهايي وارد مي كند.

عسکری با اشاره به اینکه خود سرپرستی برنامه مطالعات نقوش سنگي تخت جمشید را بر عهده داشته یادآور شد: پی یر فرانچسکو کالیری از دانشگاه بولونیا ایتالیا، به عنوان سرپرست تیم ایتالیایی و نيز متخصصاني در حوزه مرمت، شيمي و فيزيك در این مطالعات پژوهشي- ميداني حضور داشتند.                             طيف‌سنجي فلورسانس اشعه ايکس (XRF) يك روش آناليز دستگاهي است كه در آن از روش طيف نشري اشعه ايکس. براي تجزيه لايه‌هاي سطحي استفاده مي‌شود. اين دستگاه توانايي انجام آناليز عنصري به‌صورت كيفي و نيمه كمي نمونه‌هاي معدني مانند نمونه‌هاي زمين‌شناسي، کاني‌ها، سنگ‌ها، شيشه، سيمان، سراميک‌ها، آلياژهاي فلزي و غيره را دارد. برانگيختگي نمونه در اثر تابش پرتو ايکس موجب انتقال الکتروني در لايه‌هاي مختلف اتم مي‌شود که هر انتقال الكتروني همراه با نشر يك خط طيفي پرتو x است. طول موج خطوط طيفي نشر شده مبناي تجزيه كيفي عناصر و شدت پرتوها متناسب با فراواني يا کميت عناصر موجود در نمونه است.

 

منبع : خبرگزاری مهر

پایگاه گردشگری ایران تور اینفو