پرونده قنات ها و کویر لوت به سوی یونسکو

کمیسیون ملی یونسکو در کنوانسیونی که در سال 1972 به تصویب رساند، کشورهای عضو یونسکو را موظف کرد تا در اجلاس‌های سالانه‌ای که برای ثبت جهانی آثار تاریخی برگزار می‌کند، اول فوریه هر سال در کنار ارائه‌ پرونده‌ آثار تاریخی، پرونده‌های میراث طبیعی خود را نیز ارائه کنند. معاون میراث‌فرهنگی کشور می‌گوید، ایران برای سال 2016  پرونده قنات‌ها را به‌عنوان میراث‌جهانی و بیابان لوت را به‌عنوان میراث‌طبیعی به یونسکو ارسال کرده است.  «محمد‌حسن طالبیان» معاون میراث‌فرهنگی کشور در رابطه با این خبر گفت: «اول فوریه هر سال کشورهای عضو یونسکو موظف هستند که پرونده‌های خود را به یونسکو ارسال کنند. از همین رو ایران نیز پرونده قنات‌ها و کویر لوت را راهی یونسکو کرد.»

او تاکید کرد: «درحال‌حاضر این دو پرونده ثبتی به یونسکو ارسال شده و قرار است برای سال 2016  این پرونده‌ها مورد بررسی قرار گیرند.» درحالی 17 پرونده در فهرست آثار یونسکو به ثبت رسیده است که تاکنون هیچ پرونده‌ای از ایران در فهرست میراث طبیعی جهان به ثبث نرسیده و پرونده بیابان لوت اولین پرونده ثبتی ایران در یونسکو محسوب می‌شود. قنات به مجرای تونلی شکلی که در زیر زمین کنده شده تا آب در آن جریان یابد می‌گویند. این مجرا که در عمق زمین برای ارتباط دادن رشته چاه‌هایی که از «مادر چاه» سرچشمه می‌گیرد به منظورهدایت آب و مدیریّت آب برای کشاورزی و سایر مصارف به کار گرفته می‌شود. 

 

منبع: خبرگزاری میراث فرهنگی

پایگاه گردشگری ایران تور اینفو