لغو عوارض حمل ونقل بین ایران و ترکیه

در این سفر داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس این سازمان که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را همراهی می‌کرد، با اعلام خبر امضای یادداشت تفاهمی بین دکتر واعظی و جودت یلماز وزیر توسعه جمهوری ترکیه اظهار داشت: «در این دیدارها طرفین بر توسعه روابط اقتصادی و افزایش حجم تجارت سالیانه به 30 میلیارد دلار در سال تأکید نموده و در این یادداشت تفاهم که به امضاء طرفین رسید، موافقت گردید از روز 26 دی ماه سال جاری نسبت به لغو کلیه عوارض دریافتی متقابل از وسایل نقلیه دو کشور متردد در خاک یکدیگر مشترکاً اقدام نمایند.کامیونهای ترک ورودی به کشور نیز با پرداخت مابه‌التفاوت سوخت به طرف ایرانی در مبادی ورودی کشور، نسبت به حمل و نقل دوجانبه اقدام و کامیونهای ایرانی نیز با داشتن سوخت همراه بدون پرداخت مبالغی به خاک ترکیه وارد شوند.» 

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: «درخصوص وسایل نقلیه ترانزیتی نیز مقرر گردید از دوازدهم بهمن ماه سال جاری طرفین سوخت مصرفی خود را در خاک یکدیگر به همراه داشته و مخزن سوخت آنان پلمپ گردد و همچنین کلیه عوارض دریافتی از کامیونهای ترانزیتی نیز از همان تاریخ به طور مشترک لغو گردد. از جمله توافقات دیگر با طرف ترکیه‌ای در این زمینه، موضوع مدت زمان ترانزیت کامیونهای عبوری از کشور و رعایت نوبت خروج در مبادی ترکمنستان برای کامیونهای ترک بوده که طرفین توافقاتی را بعمل آوردند.»

وی اظهار داشت: «با این توافقات انتظار می‌رود سهمیه ناوگان ایرانی در حمل و نقل جاده‌ای منطقه حفظ و ترانزیت کالا به روال عادی جریان یابد. همچنین میزان کرایه حمل کالاهای صادراتی و وارداتی به کشور که طی چند ماه اخیر به شدت افزایش یافته بود، به مقدار قابل توجهی کاهش یابد. وی این تصمیمات را درخصوص حفظ سهمیه ناوگان ایرانی در رقابت های منطقه‌ای و افزایش میزان صادرات از کشور به دلیل کاهش کرایه حمل و تأثیرات آن بر واردات برای صادرکنندگان و واردکنندگان دو کشور و افزایش حجم تجارت مثبت ارزیابی کرد.»

 

منبع: خبرگزاری میراث فرهنگی

پایگاه گردشگری ایران تور اینفو