کاربردهای عکاسی مادون قرمز در بررسی آثار موزه ای

نشست کاربردهای عکاسی مادون قرمز در بررسی و مستندنگاری آثار موزه‌ای در روز دوشنبه 29 دی 1393 خورشیدی ساعت 15 در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود. بیستمین نشست از سلسله نشست‌های علمی کتابخانه و موزه ملی ملک به موضوع «کاربردهای عکاسی مادون قرمز در بررسی و مستندنگاری آثار موزه‌ای» اختصاص دارد. در این نشست «محسن حق‌گو» کارشناس مستندنگاری و حفاظت آثار کتابخانه و موزه ملی ملک و «سروش کیایی» دستارودهای تجربی و علمی خود را در این زمینه ارایه خواهند کرد.نشست کاربردهای عکاسی مادون قرمز در بررسی و مستندنگاری آثار موزه‌ای، دومین نشست اخیر کتابخانه و موزه ملی ملک در حوزه عکاسی آثار موزه‌ای به شمار می‌آید. نشست پیشین، آذر 1393 خورشیدی با نام «عکاسی آثار موزه‌ای» برگزار شد.

نشست کاربردهای عکاسی مادون قرمز در بررسی و مستندنگاری آثار موزه‌ای در روز دوشنبه 29 دی 1393 خورشیدی ساعت 15 برگزار می‌شود. کتابخانه و موزه ملی ملک از دوستداران فرهنگ و هنر دعوت می‌کند در این نشست که در مکان این موقوفه آستان قدس رضوی به نشانی «تهران، میدان امام خمینی، سردر میدان مشق، خیابان ملل متحد» برگزار می‌شود، حضور یابند.تابش فروسرخ یا به عبارت دیگر «اشعهٔ مادون قرمز» در علم فیزیک به قسمی از طیف امواج الکترومغناطیسی گفته می‌شود که طول موج آن‌ها بلندتر از دامنهٔ نور مرئی و کوتاه‌تر از دامنهٔ امواج رادیویی باشند.

 

منبع: خبرگزاری میراث فرهنگی

پایگاه گردشگری ایران تور اینفو