فرزندان ملت اشیاء تاریخی شان را به وطن باز گرداندند

حسن روحانی رییس جمهوری صبح روز شنبه 27 دی ماه به موزه ملی آمد و از اشیای تاریخی خوروین، استرداد شده از بلژیک رونمایی کرد. او در این مراسم  به ملت ایران تبریک گفت که فرزندان آنها توانستند آثار ارزشمند را به کشور بازگردانند. در این مراسم رییس جمهور از 349 قلم شی خوروین که با تلاش مسوولان سازمان میراث فرهنگی چهارم دی ماه سال جاری به کشور بازگردانده شده بود، رونمایی و از تمامی کسانی که در بازگرداندن اشیای خوروین به کشور نقش داشتند قدردانی کرد.رییس جمهوری گفت: این اشیاء و آثار یک مجموعه تاریخی مجسم است و بخش مهم تاریخ ما را به خوبی معرفی می‌کند، زیرا تاریخ را می‌توان از روی اشیاء نیز مطالعه کرد.

روحانی ادامه داد: این اشیاء نشان می‌دهد که چند هزار سال پیش ملت ایران چه تمدن بزرگی داشته، چگونه زندگی می‌کرده و یا برای دفاع از خود از چه ابزاری استفاده می‌کرده است و ما هر چه بتوانیم در سطح وسیع‌تر میراث فرهنگی کشور را به جهان معرفی کنیم، افکار عمومی بهتر متوجه می‌شوند که ملت ایران از گذشته چه جایگاهی داشته و امروز نیز باید در چه جایگاهی قرار بگیرد.روحانی تصریح کرد: این اموال که از نظر کیفیت و کمیت قابل توجه است، ذی‌قیمت بوده و اکنون که به کشور بازگردانده شده اند، نشانه اراده ملت، مسئولین و توانمندی بخش حقوقی کشور در احقاق حقوق ملت ایران است.

 

منبع: خبرگزاری میراث فرهنگی

پایگاه گردشگری ایران تور اینفو