سلیمان بخشی ولی نژاد، دوتار نواز وداستان سرای شمال خراسان درگذشت

خبرگزاری میراث فرهنگی- گروه فرهنگ و هنر-  سلیمان بخشی ولی نژاد  دوتار نواز، داستان سرا و راوی شمال خراسان یکی از جانباران هشت ساله جنگ ایران  و عراق، روز گذشته هشتم آذرماه به دلیل ایست قلبی و در سن 47 سالگی در زادگاه خود در گذشت. به گزارش CHN، سلیمان بخشی ولی نژاد فرزند زنده یاد سلطان رضا بخشی گلیانی یکی از دوتارنوازان چیره دست شمال خراسان بود که سبک و شیوه نوازندگی پدر را ادامه داد دیروز هشتم آذرماه به دلیل ایست قلبی در سن 47 سالگی درگذشت. وی که در جنگ هشت ساله ایران و عراق جانباز شد در چندین جشنواره کشوری رتبه نخست را به خود اختصاص داد. به گفته هوشنگ جاوید پژوهشگر موسیقی نواحی ایران : «یکی از ویژگی های پدر این مرحوم افزایش سرعت پنجه گیری و پرده گیری سبک بود کاری که باعث احیای دوتارنوازی خراسان شد. سلیمان یکی از 4 فرزند سلطان رضا شیوه نوازندگی پدر را ادامه داد و شاگردانی را نیز آموزش داد.                                                                                                                                          

 

منبع: سایت خبرگزاری میراث فرهنگی

پایگاه گردشگری ایران تور اینفو