کشف بقایای پارینه سنگی در غار کلدر

فصل اول کاوش باستان شناختی هیات ایرانی-اسپانیایی در غار کلدر سفیدکوه خرم آباد بعد از 2ماه تلاش به کشف بقایای بسیار ارزشمند از دوران پارینه سنگی میانی و جدید انجامید . بهروز بازگیرسرپرست گروه باستان شناسی محوطه غار کلدربا بیان این مطلب گفت: در این طرح که با همکاری متخصصینی از دانشگاه ینا (Jena) آلمان و لیژ (Liege) بلژیک و دانشجویان دانشگاه های تربیت مدرس، مازندران، فردوسی مشهد و شوشتر انجام گرفت، اعضای هیات موفق شدند بقایای بسیاری از فعالیت‌های انسان عصر سنگ را در لایه‌های فرهنگی شامل دست افزارهای سنگی و بقایای جانوری کشف کنند.بازگیر افزود: از دستاوردهای این تیم می‌توان به کشف لایه های متوالی از هر دو دوره پارینه سنگی میانه و جدید که به صورت نهشته های بسیار سخت و پابر جا با کف بسترهای دوران پلیستوسین است اشاره کرد.این باستان شناس اظهار داشت : دست افزارهای سنگی کشف شده از لایه های بسیار سخت این محوطه که عموما با قلم و چکش سنگین استخراج شدند شامل سرپیکان‌ها، خراشنده‌های جانبی و انتهایی و سنگ مادرهای منتسب به صنعت لوالوا، موستری و تیغه‌ها و ریزتیغه‌ها و سنگ مادرهای منتسب به صنعت اوریگناسی (یا برادوستی)، همراه سنگ چکش‌های استفاده شده در تولید این دست افزارها هستند.به گفته بازگیر، صنعت لوالوا نوعی ازضربه به سنگ با روش خاص مختص انسان های نئاندرتال و صنعت اوریگناسی- برادوستی به روش ابزارسازی انسان همو ساپین بوده که از ویژگیهای آن تاکید بیشتر بر روی تولیدتیغه وریزتیغه است.

 همچنین موستری نامی است که باستان شناسان به مجموع صنعت‌های ساختن ابزار سنگی در عصر پارینه سنگی میانه داده اندو در ایران دوران ساخت این نوع ابزارها را دوره موستری گفته‌اند.بازیگر معتقد است، وجه تسمیه فرهنگ موستری دیده شدنش در محوطه باستانی لاموستری در دوردونفرانسه به صورت پناهگاه سنگی انسانهای اولیه بوده است. این گونه ابزارها در اروپا، شمال افریقا و آسیای غربی و مرکزی یافته شده‌اند و در حوزه‌های مختلف تفاوت‌هایی نیز با هم دارند.

 

منبع: خبرگزاری میراث فرهنگی

پایگاه گردشگری ایران تور اینفو