بیمه نامه مسافرتی 

آژانس پارسا گشت راگا نماینده رسمی بیمه نامه های مسافرتی ازشرکت بیمه سامان بیمه نامه مسافرتی تا سقف 50000 یورو،پوشش درمانی به مسافرین ارائه می کند

 مسافرین با این بیمه نامه می توانند درکمال آرامش واطمینان خاطر به هریک ازکشورهای جهان سفر کنند

 مسافرین می توانند باارائه این بیمه نامه پزشکی -توریستی باخیال آسوده سفرکرده وازنظر خدمات مالی امورپزشکی دغدغه ای نخواهند داشت

جهت تماس با مسئول صدوربیمه نامه مسافرتی باتلفن 02122826439 سرکارخانم کلهرتماس حاصل فرمایید