هامون

          تالاب هامون متشکل از سه دریاچه هامون پوزک، هامون صابوری و هامون هیرمند و در مرز ایران با افغانستان است. منطقه حفاظت شده هامون تنها زیستگاه امن پرندگان مهاجر شرق ایران است. تاکنون ۱۸۳ گونه پرنده در این منطقه ثبت شده است.

علاوه بر پرندگان، بیش از ۱۰۰ گونه جانوری از جمله گربه وحشی و گراز در این منطقه زیست می‌کنند.

به گفته محمودی با ثبت تالاب هامون در فهرست یونسکو، بودجه‌های بین المللی برای مدیریت این تالاب افزایش خواهد یافت.

سهم بودجه‌ محیط زیست از بودجه کل مصوب سال ۹۴ تنها ۰/۱۴ درصد بود.

            سیستان زمانی انبار غله ایران بود، اما اكنون بادهای 120 روزه، قد كشیده اند و تا 160 روز در سیستان و بلوچستان ادامه دارند. قطع آب این رودخانه و خشك شدن دریاچه هامون به سبب قطع آب هیرمند توسط افغانستان، موجب افزایش بادهای 120 روزه و حركت شن های روان و گرد و غبار شده است و تاكنون خسارات زیادی به بخشهای مختلف وارد كرده است.

سیستان و بولچستان از حدود 11 سال پیش تاكنون به دلیل قطع رودخانه هیرمند و خشك شدن بستر دریاچه هامون با بحران خشكسالی روبرو شده است و منطقه ای كه در گذشته به انبار غله ایران معروف بود اكنون با از بین رفتن كشاورزی، دامپروری و صید و صیادی دست به گریبان است.

متوسط بارندگی دنیا 750 میلی متر در سال است كه این میزان در ایران حدود 250 میلی متر و در سیستان در شرایط معمولی 59 میلی متر است.