کپه داغ 01

کپه‌داغ، به معنای کوه‌های بسیار است که در شمال ایران قرار دارد و بخشی از رشته کوههای ترکمنستان و خراسانشمالی را که در شمال رود گرگان،ورودخانه اترک واقع شده در بر می‌گیرد. ازغرب به دریای خزر و از شرق به ارتفاعات هزارمسجد خراسانرضوی منتهی می‌شوند. بخش کوچکی از شاخه‌ی شمالی آن در جنوب ترکمنستان است.

کپه‌داغ از تپه‌هایی خاکی تشکیل شده که هیچ نوع گیاه در آنها نمی‌روید و دارای دره‌هایی عمیق و مخوف است.

در اوایل قرن گذشته که نیروی زمینی کشورها قدرت اصلی آن‌ها به حساب می آمد، برخی از نقاط جهان که نقش کلیدی در تصرف یک منطقه داشتند، به قلب زمین (Heartland Theory) مشهور بودند. ارتفاعات کپه داغ به دلیل تسلط بر دشت‌های روسیه، یکی از قلبهای زمین جهان محسوب می شد.