فرش کاشان

            فرش کاشان بنابه سابقه هنری و مهارت های ملموس و ناملموس، سرشار از زیبایی و مباحث زیبایی شناسی است. فرشبافی کاشان هم دارای فرش عشایری و هم فرش شهری باف می باشد که فرش های میمه و جوشقان نمونه های فرش عشایری کاشان هستند. توان بافت قالی، رنگرزی طبیعی و طراحی زیبا سبب توجه به فرش کاشان و معرفی آن برای جهانیان بوده است. این هنر منحصر به فرد در سال ۲۰۱۰ در فهرست میراث معنوی یونسکو به ثبت رسید.