ساسانی

            منظر باستان‌شناسی ساسانی منطقه فارس، هشت سایت باستانی است که در سه منطقه باستانی فیروزآباد، بیشاپور و سروستان در جنوب‌غربی استان فارس واقع شده‌اند. این آثار یکی از چهار اثری هستند که در جلسه نهم تیر ۱۳۹۷ کمیته میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسیدند تا تعداد آثار ایرانی ثبت شده در میان میراث جهانی یونسکو به عدد ۲۳ و آثار استان فارس به عدد ۵ برسد.

از سه سال پیش تمرکز برای ارایه مستندات این پرونده و مطالعات در مرکز تهیه پرونده‌های ثبت میراث جهانی به‌صورت فشرده آغاز و نزدیک به ۱۰۰۰ صفحه سند برای ارائه به یونسکو آماده شد. ایران در آذر ۱۳۹۵ خورشیدی پرونده آثار ساسانی استان فارس را طی یک سند هزار صفحه‌ای به یونسکو فرستاد و این پرونده در نهایت در چهل و دومین نشست جهانی یونسکو در بحرین به همراه ۳ اثر دیگر از ژاپن، کره‌ی‌ جنوبی و هند به ثبت جهانی رسید.