تعزیه

تعزیه و تعزیه خوانی به عنوان نمایش آیینی، مذهبی و هنری مخصوص ایرانیان به دلیل قدمت،‌ مفهوم، عمق و ارزش های والای هنری و انسانی موجود در آن، با ثبت در میراث معنوی یونسکو به مقیاس جهانی درآمده است.