اکبر بیرجند

            باغ اکبریه از آثار جهانی ایران است که در شهر بیرجند قرار گرفته و جلوه های زیبایی را در خود جای داده است. قدمت این باغ به زمان قاجار باز می گردد و وسعتی در حدود ۴۵۰۰۰ متر مربع دارد. اکبریه همچون نگینی در میان اقلیم کویری خراسان جنوبی می درخشد و دنیایی بهشتی را به نمایش می گذارد. با ورود به این باغ، نسیم خنکی صورتتان را نوازش می دهد و گرمای هوا را از تنتان می زداید.

            شواهد تاریخی، شروع احداث باغ و عمارت اکبریه را به اواخر دوران زندیه یا اوایل دوران قاجاریه نسبت می دهند. همه منابع موجود نیز بر این مساله اتفاق نظر دارند که تکمیل مراحل ساخت این اثر در دوران قاجار و در چند مرحله صورت گرفته و تا پایان همین دوره به اتمام رسیده است.

            ویژگی های ارزشمند باغ اکبریه و اهمیت آن از نظر معماری و تاریخی سبب شد تا نامش در تاریخ ۲ خرداد سال ۱۳۷۸، در فهرست آثار ملی ایران قرار گیرد. در سال ۲۰۱۱ نیز، این باغ در کنار ۸ باغ دیگر به عنوان میراث جهانی یونسکو و تحت عنوان باغ های ایرانی ثبت شد.